Galerie LV

040_slide03

Admitere masterat


 

Listele finale – Admitere iulie 2017: Pictura si multimedia

 ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2017

Cifra de şcolarizare  pe programe de studii pentru concursul de admitere  septembrie 2017, studii universitare de master la Facultatea de Arte, Departamentul de Arte Vizuale - în curând

 

 Nr. crt. Domeniul
Programul de studii Nr. locuri fără taxă Nr. locuri cu taxă

1.

Master

Pictură și multimedia

 -*  32

2.

Master

Sculptură și ambient

 6  34

*Exista posibilitatea suplimentarii locurilor bugetate dupa examenele de admitere din sesiunea septembrie, prin redistribuire.

Programele de studiu care nu vor intruni numarul de candidati necesar nu vor demara in acest an universitar, candidaţii admişi vor fi repartizaţi in functie de optiuni la celelalte programe.

 

Înscrierile la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2017 se fac în perioada 04.09.–18.09.2017 orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00.
Calendarul admiterii

Proba 1. Schiţă de idee pe temă dată

Data examinării: 19.09. 2017 ora 9-10

Proba 2. Mapă de lucrări pe o temă aleasă de candidat

Data examinării: 19.09. 2017 ora 10-14


 

Master : SCULPTURĂ ŞI AMBIENT

Proba 1: Schiţă de idee pe o temă dată
Data examinării: 19.09. 2017 ora 9-10
Proba 2:
Mapă cu lucrări pe o temă de cercetare aleasă de candidat şi susţinerea temei
Data examinării: 19 .09. 2017 ora 10- 14

 

Master ׃PICTURĂ ŞI MULTIMEDIA

Proba 1: Schiţă de idee pe o temă dată
Data examinării: 19.09. 2017 ora 9-10
Proba 2:
Mapă cu lucrări pe o temă de cercetare aleasă de candidat şi susţinerea temei
Data examinării: 19 .09. 2017 ora 10- 14

 

DESCRIEREA PROBELOR


PROBA 1 ELIMINATORIE (admis/respins) / Schiţă de idee pe temă dată

Candidaţii au la dispoziţie două ore pentru a elabora o schiţă de idee pe marginea unei teme propuse de comisie.

 

PROBA 2

Susţinerea unui proiect propus de candidat (20 minute)

Tema proiectului propus trebuie să fie de actualitate şi să se înscrie în specificul programului de studiu. Proiectul va fi însoţit de o mapă cu lucrări aferente proiectului.

 

NOTARE, CORECTARE, BAREMURI

Nota finală este nota de la proba 2.
Nota minimă acordată este 1(unu).
Neprezentarea la probă se notează cu 0 (zero).

 

Baremuri de notare

- Actualitatea temei alese, 2;
- Originalitatea ideii de bază, 2;
- Calitatea documentaţiei, 3;
- Gradul de elaborare teoretică, 2;
- Din oficiu, 1;

TOTAL (puncte), 10

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu note egale se va face în funcţie de media examenului de licenţă.

Pentru înscrierea la programele de master ale Departamentului de Arte Vizuale nu există restricţii în ceea ce priveşte specificul diplomei de licenţă a candidaţilor.

Bibliografie:

AILINCĂI, Cornel, Opera „Fereastră”, Ed. Dacia, Cluj 1991,
AILINCAI Cornel, Introducere in analiza limbajului vizual,  Editura Sigma, 1982
ARNHEIM, R.: Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti, 1979
ARNHEIM, Rudolf, Forţa centrului vizual, Editura Polirom, Iaşi, 2012,
BARTOȘ, Jeno, Compoziţia in pictură, Editura Polirom, Iasi, 2009,
BOURRIAUD, Nicolas, Estetica relatională. Postproducţie, Editura Idea, Cluj, 2007,
BISHOP, Claire, Installation Art, Tate Publishing, London, 2005
CONNOR, Steven, Cultura postmoderna, Editura Merideiane, Bucuresti, 1999
CHEVALIER Jean, GHEERBRANT Alain, Dicţionar de simboluri, vol I, II, III, Ed. Artemis, Bucureşti, 1994,
DUMITRESCU, Sorin şi BEKE, Laszlo, Szine Valtozasok, Mucsarnok / Anastasia, 1998,
DURAND, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000,
GOMPERTZ, Will, O istorie a artei moderne, Editura Polirom, Iaşi, 2014
GRIGORESCU, Dan, Arta americană, Editura Meridiane, Bucuresti, 1973
HUTCHEON, Linda, Politica postmodernismului, Bucureşti,Univers, 1997,
MEREDIEU, Florence, Arta şi noile tehnologii, Ed. Rao, Bucureşti, 2004
OLIVEIRA, de Nicolas, Installation Art, Smithsonian Institution Press, 1996,
REISS, H. Julie, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art , The MIT Press, London 2000,
STOICHIȚĂ, I. Victor, Scurtă istorie a umbrei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000

 

 

 

Alte informaţii la secretariatul departamentului:

tel: 0259-408.129

 

2017 - Arte Vizuale Oradea