Galerie LV

072_slide03

Admitere licenta


admitere.arte

 

INFORMATII LEGATE DE ADMITERE

Metodologia de Admitere
Afis admitere
Prezentarea departamentului
Cazare in perioada admiterii
Ghidul studentului

 

- Studentii si absolventii Universitatii din Oradea care urmeaza un al doilea program de studiu la acelasi nivel (licenta sau master) pot beneficia la cerere de o reducere a taxei de studiu cu 50% pentru programele de studiu din cadrul Facultații de Arte

La concursul de admitere în învăţământul superior pot participa:

  • cetăţeni români, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români);

Beneficiaza de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati cu vârsta pâna în 25 de ani:

- orfanii de ambii parinti;

- cei aflati în centrele de plasament sau case de tip familial;

- cei ai caror parinti sunt angajati ai Universitatii din Oradea;

- cei care au parinti cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educatiei Nationale, art. 277 ).

Copiii PERSONALULUI DIDACTIC aflat în activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine si internate.

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE:

SESIUNEA IULIE 2019:

Înscrierea candidaţilor: 10.07-23.07.2019
Susţinerea examenului: 24.07.2019
Afişarea rezultatelor: 25.07.2019
Contestaţii: 25.07 – 26.07.2019
Confirmări: 26.07- 31.07.2019
Afişarea rezultatelor finale: 31.07.2019

 

Alte informații în Metodologia de admitere

 

 

2019 - Arte Vizuale Oradea