Galerie LV

071_slide03

Galerie LH

021_slide03 060_slide03

Admitere licenta


 

 

 Rezultate finale  admitere sesiunea septembrie 2016  rezultate

 

 

Rezultate finale  admitere sesiunea iulie 2016  rezultate

 

Afis admitere
Prezentarea departamentului 2016
Metodologia de Admitere
Ghidul studentului

ADMITERE LICENTA SEPTEMBRIE

 

 

Cifra de școlarizare pe programe de studii pentru concursul de admitere Sesiunea septembrie 2016, studii universitare de licență la Departamentul de Arte

 

 

 Nr. crt. Domeniul de
licență /master
Programul de studii Nr. locuri fără taxă Nr. locuri cu taxă

1.

Licență

Arte plastice (Grafică)

-

14

2.

Licență

Arte plastice (Pictură)

2

14

3.

Licență

Arte plastice (Sculptură)

4

14

4.

Licență

Design

-

9

5.

Licență

Arte decorative

1

14

6.

Licență

Modă – Design vestimentar

-

14

7.

Master

Pictură și multimedia

3

31

8.

Master

Sculptură și ambient

9

31

 

Înscrierile la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2016 se fac în perioada 05.09.2016 – 11.09.2016 orele 9.00-16.00, iar sâmbătă între orele 9.00- 12.00.

Calendarul admiterii:
Proba 1  ELIMINATORIE–mapa cu minimum 10 lucrãri, interviu cu candidatul. Data examinării: 12.09.2016, ora 14-18
Proba 2  DESEN.Data examinării: 13 09. 2016, ora 9-15

 

Data limită pentru confirmări la toate programele de studiu este 19.09.2016 ora 13. Afişarea listelor finale 19.09.2016 ora 20.

- Studentii si absolventii Universitatii din Oradea care urmeaza un al doilea program de studiu la acelasi nivel (licenta sau master) pot beneficia la cerere de o reducere a taxei de studiu cu 50% pentru programele de studiu din cadrul Facultații de Arte.

- Locurile bugetate ramase neocupate de la o specializare se vor redistribui intre celelalte specializari.

***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

  • la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (31 locuri pe universitate)
  • la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate)
  • la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate)

Metodologia de Admitere detaliata in format pdf: pdf

 

La concursul de admitere în învăţământul superior pot participa:

  • cetăţeni români, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români);
  • românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe – conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aceştia.

 

Beneficiaza de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati cu vârsta pâna în 25 de ani:

- orfanii de ambii parinti;

- cei aflati în centrele de plasament sau case de tip familial;

- cei ai caror parinti sunt angajati ai Universitatii din Oradea;

- cei care au parinti cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educatiei Nationale, art. 277 ).

Copiii PERSONALULUI DIDACTIC aflat în activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine si internate.

Taxa pentru contestatii nu va fi perceputa în situatiile generate de erorile operatorilor Universitatii din Oradea.

Concursul de admitere, se organizeaza în comun pe domeniul Arte Vizuale.

 

Admitere pentru programele de studiu – licenţă 2016

 

 

Candidatii declarati admisi vor opta pentru :
1. Arte Plastice (Pictura) (3 ani – 180 credite)
2. Arte Plastice (Sculptura) (3 ani – 180 credite)
3. Arte Plastice (Grafica) (3 ani – 180 credite)
4. Design (3 ani – 180 credite)
5. Arte Decorative (3 ani – 180 credite)
6. Moda-design vestimentar (3 ani – 180 credite)

Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescatoare a mediilor, în limita locurilor stabilite .

 

Pentru testarea capacităţilor artistice examenul de admitere conţine obligatoriu o probă practică eliminatorie, notată cu admis / respins. Pentru programele de licenţă şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidaţilor care au susţinut la bacalaureat şi proba la limba şi literatura maternă, examenul de admitere se poate susţine şi în limbile materne respective.

Pentru Facultatea de Arte concursul de admitere se va desfășura pe departamente, după cum urmează:

Proba 1 eliminatorie in data de 27.07.2016 ora 9-13: mapa cu lucrari cu candidatul acelasi subiect comun pentru toate programele de studiu.
Candidatul trebuie să prezinte o mapă cu minimum 10 lucrări care să ilustreze preocupările lui în domeniu plus un interviu cu candidatul. Această probă este eliminatorie și se notează cu admis/respins.
Se va lua în considerare:
-organizarea compozițională din lucrările prezentate în mapă
-creativitate si imaginatie
- concordanta dintre mapa si programul de studiu la cadre candidatul opteaza
-notiuni generale de cultura plastică

PROBA 2 DESEN – probă practică – 6 (şase) ore in data de 28. 07. 2016, ora 9-15, pauză de masă de la 12-13; subiect diferit pentru fiecare program de studiu:

Calendarul admiterii:

 

Sesiunea iulie 2016

 

Programul de studiu ARTE PLASTICE (PICTURĂ)

Proba 1 ELIMINATORIE– Mapa cu minimum 10 lucrări, interviu cu candidatul
Data examinării: 27.07.2016 ora 9-13;
Proba 2
DESEN PENTRU PICTURĂ
Data examinării: 28. 07. 2016, ora 9-15, pauză de masă de la 12-13.

 

Programul de studiu ARTE PLASTICE (SCULPTURĂ)

Proba 1 ELIMINATORIE– Mapa cu minimum 10 lucrări, interviu cu candidatul
Data examinării: 27.07.2016 ora 9-13;
Proba 2
DESEN PENTRU SCULPTURĂ
Data examinării: 28. 07. 2016, ora 9-15, pauză de masă de la 12-13.

 

Programul de studiu ARTE DECORATIVE

Proba 1 ELIMINATORIE– Mapa cu minimum 10 lucrări, interviu cu candidatul
Data examinării: 27.07.2016 ora 9-13;
Proba 2
DESEN PENTRU ARTE DECORATIVE
Data examinării: 28. 07. 2016, ora 9-15, pauză de masă de la 12-13.

 

Programul de studiu DESIGN

Proba 1 ELIMINATORIE – Mapa cu minimum 10 lucrări, interviu cu candidatul
Data examinării: 27.07.2016 ora 9-13;
Proba 2
DESEN PENTRU DESIGN
Data examinării: 28. 07. 2016, ora 9-15, pauză de masă de la 12-13.

 

Programul de studiu MODĂ-DESIGN VESTIMENTAR

Proba 1 ELIMINATORIE– Mapa cu minimum 10 lucrări, interviu cu candidatul
Data examinării: 27.07.2016 ora 9-13;
Proba 2
DESEN PENTRU MODĂ-DESIGN VESTIMENTAR
Data examinării: 28. 07. 2016, ora 9-15, pauză de masă de la 12-13.

 

Programul de studiu GRAFICǍ

Proba 1 ELIMINATORIE– Mapa cu minimum 10 lucrări, interviu cu candidatul
Data examinării: 27.07.2016 ora 9-13;
Proba 2
DESEN PENTRU GRAFICĂ
Data examinării:28. 07. 2016, ora 9-15, pauză de masă de la 12-13.

 

Descrierea probelor:

 

Programul de studiu ARTE PLASTICE (PICTURĂ)
PROBA 1 ELIMINATORIE – mapă cu lucrări, interviu cu candidatul Candidatul trebuie să prezinte (interviu) o mapă cu minimum 10 lucrări care să ilustreze preocupările lui în domeniu. Conţinutul mapei poate fi format din: schițe, fotografii, picturi de diverse mărimi executate în tehnici diferite. Această probă este eliminatorie şi se notează cu admis/respins.Se va lua în considerare:- organizarea compoziţională din lucrările prezentate în mapă;- creativitate şi imaginaţie;- concordanţa dintre mapă şi specificul programului de studiu pictură;- cunoştinţele generale de cultură plastică;PROBA 2 DESEN – probă practică– 6 (şase) ore Naturǎ staticǎ: realizarea unui desen pictural în funcţie de cerinţele care vor fi formulate în subiect.Se va urmǎri:−rezolvarea tuturor problemelor pe care le presupune realizarea unui studiu dupǎ naturǎ׃−compunere în paginǎ,−desfǎsurarea în spaţiu,−construcţia formelor,−studiul luminii şi umbrei prin valoraţie,−redarea materialitǎţii formelor−realizarea unitǎţii si echilibrului prin impunerea unui raport armonios între pǎrţile componenteşi tehnica de lucru.Desen pe hârtieDimensiuni: 50 x 70 cm.Tehnica de lucru: la alegere (creion, cǎrbune, creta, tempera alb-negru, tuş)Barem notare:1. Paginaţie, construcţie, proporţie si materialitate, 3;2. Echilibru, ritm, armonie, unitate, 2;3. Desfǎşurarea în spaţiu si construcţia formelor, 2;4. Valoraţie, expresivitate, plasticitate, 2;5. Un punct din oficiu, 1;TOTAL (puncte), 10
Programul de studiu ARTE PLASTICE (SCULPTURĂ)
PROBA 1 ELIMINATORIE – mapă cu lucrări, interviu cu candidatul Candidatul trebuie să prezinte (interviu) o mapă cu minimum 10 lucrări care să ilustreze preocupările lui în domeniu. Conţinutul mapei poate fi format din: schițe, fotografii după sculpturi, sculptură mică, desene de diverse mărimi executate în tehnici diferite. Această probă este eliminatorie şi se notează cu admis/respins.Se va lua în considerare:- organizarea compoziţională din lucrările prezentate în mapă;- creativitate şi imaginaţie;- concordanţa dintre mapă şi specificul programului de studiu sculptură;- cunoştinţele generale de cultură plastică;PROBA 2 DESEN – probă practică– 6 (şase) ore Naturǎ staticǎ sau redarea în desen a unui gips: realizarea unui desen sculptural în funcţie de cerinţele care vor fi formulate în subiect.Se va urmǎri:−rezolvarea tuturor problemelor pe care le presupune realizarea unui studiu dupǎ naturǎ şi gips,−compunere în paginǎ,−desfǎşurarea în spaţiu, studiu al volumului sculptural,−construcţia formelor sculpturale,−studiul luminii şi umbrei prin valoraţie pe volum,−redarea materialitǎţiii formelor, materialitǎţii gipsului,−realizarea unitǎţii si echilibrului prin impunerea unui raport armonis între pǎrţile componente şitehnica de lucru.Desen pe hârtieDimensiuni: 50 x 70 cm.Tehnica de lucru: la alegere (creion, cǎrbune, creta, tempera alb-negru, tuş)Barem notare:1. Paginaţie, construcţie, proporţie si materialitate, 3;2. Echilibru, ritm, armonie, unitate, 2;3. Desfǎşurarea în spaţiu si construcţia formelor, 2;4. Valoraţie, expresivitate, plasticitate, 2;5. Un punct din oficiu, 1;TOTAL (puncte), 10
Programul de studiu ARTE PLASTICE (GRAFICĂ)
PROBA 1 ELIMINATORIE – mapă cu lucrări, interviu cu candidatul Candidatul trebuie să prezinte (interviu) o mapă cu minimum 10 lucrări care să ilustreze preocupările lui în domeniu. Conținutul mapei poate fi format din: schițe, fotografii, proiecte de grafică digitală, lucrări de gravură, desene de diverse mărimi executate în tehnici diferite, etc.. Această probă este eliminatorie şi se notează cu admis/respins.Se va lua în considerare:- organizarea compoziţională din lucrările prezentate în mapă;- creativitate şi imaginaţie;- concordanţa dintre mapă şi specificul programului de studiu sculptură;- – cunoştinţele generale de cultură plastică; PROBA 2 DESEN – probă practică– 6 (şase) ore Naturǎ staticǎ: realizarea unui desen în funcţie de cerinţele care vor fi formulate în subiect.Se va urmǎri:−rezolvarea tuturor problemelor pe care le presupune realizarea unei schite de proiect׃−compunere în paginǎ,−desfǎsurarea în spaţiu,−construcţia formelor,−studiul luminii şi umbrei prin valoraţie,−redarea materialitǎţii formelor, materialelor şi a raportului dintre acestea,−realizarea unitǎţii şi echilibrului prin impunerea unui raport armonis între pǎrţile componente şitehnica de lucru.Desen pe hârtieDimensiuni: 50 x 70 cm.Tehnica de lucru: la alegere (creion, cǎrbune, creta, tempera alb-negru, tuş)Barem notare:1. Paginaţie, construcţie, proporţie si materialitate, 3;2. Echilibru, ritm, armonie, unitate, 2;3. Desfǎşurarea în spaţiu si construcţia formelor, 2;4. Valoraţie, expresivitate, plasticitate, 2;5. Un punct din oficiu, 1;TOTAL (puncte), 10
Programul de studiu: ARTE DECORATIVE
PROBA 1 ELIMINATORIE – mapă cu lucrări, interviu cu candidatul Candidatul trebuie să prezinte (interviu) o mapă cu minimum 10 lucrări care să ilustreze preocupările lui în domeniu. Conţinutul mapei poate fi format din: schiţe, fotografii, proiecte de artă decorativă, lucrări de mici dimensiuni, desene de diverse mărimi executate în tehnici diferite, etc.. Această probă este eliminatorie şi se notează cu admis/respins.Se va lua în considerare:- organizarea compoziţională din lucrările prezentate în mapă;- creativitate şi imaginaţie;- concordanţa dintre mapă şi specificul programului de studiu sculptură;- cunoştinţele generale de cultură plastică; PROBA 2 DESEN – probă practică– 6 (şase) ore Naturǎ staticǎ: realizarea unui desen în funcţie de cerinţele care vor fi formulate în subiectSe va urmǎri:−rezolvarea tuturor problemelor pe care le presupune realizarea unui studiu dupǎ naturǎ׃−compunere în paginǎ,−desfǎşurarea în spaţiu,−construcţia formelor,−studiul luminii şi umbrei prin valoraţie,−redarea materialitǎţii formelor materialelor textile şi a raportului dintre acestea,−realizarea unitǎţii si echilibrului prin impunerea unui raport armonis între pǎrţile componente şitehnica de lucru.Desen pe hârtieDimensiuni: 50 x 70 cm.Tehnica de lucru: la alegere (creion, cǎrbune, creta, tempera alb-negru, tuş)Barem notare:1. Paginaţie, construcţie, proporţie si materialitate, 3;2. Echilibru, ritm, armonie, unitate, 2;3. Desfǎşurarea în spaţiu si construcţia formelor, 2;4. Valoraţie, expresivitate, plasticitate, 2;5. Un punct din oficiu, 1;TOTAL (puncte), 10
Programul de studiu: DESIGN
PROBA 1 ELIMINATORIE – mapă cu lucrări, interviu cu candidatul Candidatul trebuie să prezinte (interviu) o mapă cu minimum 10 lucrări care să ilustreze preocupările lui în domeniu. Mapa poate conţine lucrări sau planşe de desen liber sau proiectiv, realizate manual sau cu instrumente de desen, color sau alb/negru, studii după obiecte, desene din imaginaţie, fotografii artistice, fotografii după machete realizate, desene sau imagini realizate 2D sau 3D în diferite programe. Dimensiunile lucrărilor pot varia de la formatul A4 la dimensiuni mai mari. Această probă este eliminatorie şi se notează cu admis/respins.Se va lua în considerare:- calitatea lucrărilor prezentate din punct de vedere vizual, însemnând organizare compoziţională, creativitate, imaginaţie, acurateţe, atenţie la detaliu, paginaţie, prezentare, etc.,- concordanţa dintre mapă şi specificul programului de studiu design;- cunoştinţe de cultură generală din diferite domenii, dar şi de cultură plastică referitoare la domeniul programului de studiu Design, care să ajute candidatul(a) să poata da diverse explicaţii referitoare la lucrările din mapă (de ex. tehnica de lucru, dacă este un studiu după natură sau un desen din imaginaţie sau să poată să explice motivul pentru care optează să facă studii în domeniul designului). PROBA 2 DESEN – probă practică– 6 (şase) ore Această probă constă în realizarea unui studiu de desen cu mâna liberă, conform unui subiect cu specific de design.Se va urmǎri:- Rezolvarea tuturor problemelor pe care le presupune realizarea unui studiu dupǎ naturǎ׃compunere în paginǎ, redarea corectă a proporţiilor, desfǎsurarea în spaţiu, construcţia formelor, redarea luminii şi umbrei prin valoraţie, redarea materialitǎţii formelor.- Realizarea unitǎţii si echilibrului prin impunerea unui raport armonios între pǎrţile componente şi tehnica de lucru.Desen pe hârtieDimensiuni: 50 x 70 cm;Tehnica de lucru: la alegere (creion, cǎrbune presat, pastel, tempera alb-negru, tuş, tehnici mixte, marker);Barem notare:1. Puncte din oficiu, 12. Încadrarea în temă, 23. Corectitudinea proporţiilor, 24. Compoziţie, 15. Percepţie spaţială, 16. Acurateţea desenului, 17. Redarea materialităţii, 18. Ambianţă/Atmosferă , 1TOTAL (puncte), 10
Programul de studiu: MODĂ-DESIGN VESTIMENTAR
PROBA 1 ELIMINATORIE – mapă cu lucrări, interviu cu candidatul Candidatul trebuie să prezinte (interviu) o mapă cu minimum 10 lucrări care să ilustreze preocupările lui în domeniu. Conținutul mapei poate fi format din: schițe, fotografii, proiecte de design vestimentar, desene de diverse mărimi executate în tehnici diferite, etc.. Această probă este eliminatorie şi se notează cu admis/respins.Se va lua în considerare:- organizarea compoziţională din lucrările prezentate în mapă;- creativitate şi imaginaţie;- concordanţa dintre mapă şi specificul programului de studiu sculptură;- cunoştinţele generale de cultură plastică;PROBA 2 DESEN – probă practică– 6 (şase) ore Naturǎ staticǎ: realizarea unui desen specific pentru modǎ design vestimetar în funcţie de cerinţele carevor fi formulate în subiectul de admitere.Se va urmǎri:−rezolvarea tuturor problemelor pe care le presupune realizarea unui studiu dupǎ naturǎ׃−compunere în paginǎ,−desfǎşurarea în spaţiu,−construcţia formelor,−studiul luminii si umbrei prin valoraţie,−redarea materialitǎţii formelor si a materialelor textile integrate în natura staticǎ−realizarea unitǎţii si echilibrului prin impunerea unui raport armonis între pǎrţile componente sitehnica de lucru.Desen pe hârtieDimensiuni: 50 x 70 cm.Tehnica de lucru: la alegere (creion, cǎrbune, creta, tempera alb-negru, tuş)Barem notare:1. Paginaţie, construcţie, proporţie si materialitate, 3;2. Echilibru, ritm, armonie, unitate, 2;3. Desfǎşurarea în spaţiu si construcţia formelor, 2;4. Valoraţie, expresivitate, plasticitate, 2;5. Un punct din oficiu, 1;TOTAL (puncte), 10
Hârtia pentru proba de desen, la toate specializările, este asigurată de către facultate. Materialele de lucru la alegere sunt aduse de către fiecare candidat.Punctajul final este nota obţinută la proba de desen. Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu note egale se va face în funcţie de media examenului de bacalaureat. Pentru fiecare program de studii este necesar un anumit număr de candidați admiși pentru a putea demara, conform Hotărârii de Senat și a reglementărtilor în vigoare. În cazul în care pentru un program de studii nu este îndeplinită această condiție, candidații declarați admiși vor fi repartizați pe celelalte programe de studii în ordinea opțiunilor formulate de aceștia pe fișa de înscriere.

 

Bibliografie:

ACHIŢEI, Gheorghe, Frumosul dincolo de artă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988,
AILINCAI Cornel, Introducere in analiza limbajului vizual, Editura Sigma, 1982
ARNHEIM, R.: Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti, 1979
ARNHEIM, Rudolf, Forţa centrului vizual, Editura Polirom, Iaşi, 2012,
BRĂDEAN, Traian, Curs de desen, Editura Polirom, Iaşi, 2010,
CONSTANTIN, Paul, Industrial Design – Arta formelor utile, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973,
CONSTANTIN, Paul, Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative şi aplicate moderne, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977,
DABNER, David, Design grafic, Ed. RAO, Bucureşti, 2006,
GOMPERTZ, Will, O istorie a artei moderne, Editura Polirom, Iaşi, 2014,
IONESCU-MUSCEL-IANCULESCU, Mircea, BULIGA, Mihaela M., Tehnologia cercetării aplicative de produs – Metode ştiinţifice folosite în designul industrial al bunurilor de consum, Ed. tehnică, Bucureşti, 1981
JONES, J. Christopher, Design – Metode şi aplicaţii (trad. de arh. Salvanu Virgil), Ed. tehnică, Bucureşti, 1975,
KLEIN, Robert, Forma şi inteligibilul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984,
LĂZĂRESCU, Liviu, Culoarea în artă, Editura Polirom, Iaşi, 2009,
MALTESE, Corrado, Mesaj şi ambient artistic, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979,
MUNRO, Thomas, Artele şi relaţiile dintre ele, Editura Meridiane, Bucureşti, 1981
PAPANEK, Victor, Design pentru lumea reala: Ecologie umana si schimbare sociala, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1997,
PANTEA Ioan, SAMOILĂ Adrian Daniel, Istoria designului industrial, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2007
RADIAN, H. R., Cartea proporţiilor, Editura Meridiane, 1975,
STENDL, Ion, Desenul, Ed. Cartea Romanească, Bucureşti, 2006,
WERNER, Hoffmann, Fundamentele artei moderne, Editura Meridiane, 1977

 

 

1.

Licență

Arte decorative

1

14

2.

Licență

Arte plastice (Grafică)

-

14

3.

Licență

Arte plastice (Pictură)

2

14

4.

Licență

Arte plastice (Sculptură)

4

14

5.

Licență

Design

-

9

6.

Licență

Modă – Design vestimentar

-

14

7.

Master

Pictură și multimedia

3

31

8.

Master

Sculptură și ambient

9

31

2017 - Arte Vizuale Oradea