Galerie LV

040_slide03

Admitere licenta


 

Afis admitere
Prezentarea departamentului
Metodologia de Admitere
Ghidul studentului

 


Listele finale – Admitere septembrie 2017
Arte Plastice (Pictura) Arte Decorative Moda – Design vestimentar

 

 

ADMITERE LICENTA SEPTEMBRIE 2017

Locuri ramase pentru sesiunea de admitere din septembrie 2017

Nr. Crt. Program de studii Nr. locuri fără taxă* Nr. locuri cu taxă
1 Arte Plastice (Pictura) - 13
2 Arte Plastice (Grafica) - 13
3 Design - 10
4 Arte Decorative 2 12
5 Moda – Design vestimentar 5 8

*Exista posibilitatea suplimentarii locurilor bugetate dupa examenele de admitere din sesiunea septembrie, prin redistribuire.

Programele de studiu care nu vor intruni numarul de candidati necesar nu vor demara in acest an universitar, candidaţii admişi vor fi repartizaţi in functie de optiuni la celelalte programe.

 

 

 

Calendarul admiterii din septembrie 2017:
Înscrieri: 04.09 – 12.09.2017 orele 9.00-16.00
Proba 1:  ELIMINATORIE–mapa cu minimum 10 lucrãri, interviu cu candidatul.
Data examinării: 13.09.2017, ora 9-13
Proba 2:  DESEN.
Data examinării: 14.09.2017, ora 9-15
Afişarea rezultatelor: 14.09.2017.
Confirmari: 15.09 - 22.09.2017
Afişarea listelor finale: 22.09.2017.

- Studentii si absolventii Universitatii din Oradea care urmeaza un al doilea program de studiu la acelasi nivel (licenta sau master) pot beneficia la cerere de o reducere a taxei de studiu cu 50% pentru programele de studiu din cadrul Facultații de Arte

La concursul de admitere în învăţământul superior pot participa:

  • cetăţeni români, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români);

Beneficiaza de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati cu vârsta pâna în 25 de ani:

- orfanii de ambii parinti;

- cei aflati în centrele de plasament sau case de tip familial;

- cei ai caror parinti sunt angajati ai Universitatii din Oradea;

- cei care au parinti cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educatiei Nationale, art. 277 ).

Copiii PERSONALULUI DIDACTIC aflat în activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine si internate.

Taxa pentru contestatii nu va fi perceputa în situatiile generate de erorile operatorilor Universitatii din Oradea.

Concursul de admitere, se organizeaza în comun pe domeniul Arte Vizuale.

Admitere pentru programele de studiu – licenţă 2017

Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescatoare a mediilor, in limita locurilor stabilite .

Pentru testarea capacităţilor artistice examenul de admitere conţine obligatoriu o probă practică eliminatorie, notată cu admis / respins. Pentru programele de licenţă şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidaţilor care au susţinut la bacalaureat şi proba la limba şi literatura maternă, examenul de admitere se poate susţine şi în limbile materne respective.

Pentru Facultatea de Arte concursul de admitere se va desfășura pe departamente, după cum urmează:

Proba 1 - Eliminatorie: in data de 13.09.2017 ora 9-13: mapa cu lucrari cu candidatul acelasi subiect comun pentru toate programele de studiu.
Candidatul trebuie să prezinte o mapă cu minimum 10 lucrări care să ilustreze preocupările lui în domeniu plus un interviu cu candidatul. Această probă este eliminatorie și se notează cu admis/respins.
Se va lua în considerare:
-organizarea compozițională din lucrările prezentate în mapă
-creativitate si imaginatie
- concordanta dintre mapa si programul de studiu la cadre candidatul opteaza
-notiuni generale de cultura plastică

PROBA 2DESEN: probă practică – 6 (şase) ore in data de 14. 09. 2017, ora 9-15, pauză de masă de la 12-13; subiect diferit pentru fiecare program de studiu.

Metodologia de admitere detaliata:  metodologie

 

Bibliografie:

ACHIŢEI, Gheorghe, Frumosul dincolo de artă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988,
AILINCAI Cornel, Introducere in analiza limbajului vizual, Editura Sigma, 1982
ARNHEIM, R.: Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti, 1979
ARNHEIM, Rudolf, Forţa centrului vizual, Editura Polirom, Iaşi, 2012,
BRĂDEAN, Traian, Curs de desen, Editura Polirom, Iaşi, 2010,
CONSTANTIN, Paul, Industrial Design – Arta formelor utile, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973,
CONSTANTIN, Paul, Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative şi aplicate moderne, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977,
DABNER, David, Design grafic, Ed. RAO, Bucureşti, 2006,
GOMPERTZ, Will, O istorie a artei moderne, Editura Polirom, Iaşi, 2014,
IONESCU-MUSCEL-IANCULESCU, Mircea, BULIGA, Mihaela M., Tehnologia cercetării aplicative de produs – Metode ştiinţifice folosite în designul industrial al bunurilor de consum, Ed. tehnică, Bucureşti, 1981
JONES, J. Christopher, Design – Metode şi aplicaţii (trad. de arh. Salvanu Virgil), Ed. tehnică, Bucureşti, 1975,
KLEIN, Robert, Forma şi inteligibilul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984,
LĂZĂRESCU, Liviu, Culoarea în artă, Editura Polirom, Iaşi, 2009,
MALTESE, Corrado, Mesaj şi ambient artistic, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979,
MUNRO, Thomas, Artele şi relaţiile dintre ele, Editura Meridiane, Bucureşti, 1981
PAPANEK, Victor, Design pentru lumea reala: Ecologie umana si schimbare sociala, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1997,
PANTEA Ioan, SAMOILĂ Adrian Daniel, Istoria designului industrial, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2007
RADIAN, H. R., Cartea proporţiilor, Editura Meridiane, 1975,
STENDL, Ion, Desenul, Ed. Cartea Romanească, Bucureşti, 2006,
WERNER, Hoffmann, Fundamentele artei moderne, Editura Meridiane, 1977

 

2017 - Arte Vizuale Oradea