Galerie LV

044_slide03

Burse Erasmus 2016-2017

 

 

În data de 21 martie 2017, ora 10:00 în sala S17 (cabinetul doamnei Decan) va avea loc selecţia studenților de la Departamentul de Arte Vizuale pentru burse în cadrul mobilităților ERASMUS, pentru anul universitar 2017-2018, semestrul I și II.
 
Pentru obţinerea unei burse Erasmus pentru mobilităţi de studiu sau plasament, studenţii vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
- sa fie student al Universitatii din Oradea, atât la selectie cât și pe perioada desfășurării stagiului Erasmus (adeverință);
- sa nu fi beneficiat de o altă bursă Erasmus mai mult de un semestru-5 luni (adică, un student poate beneficia de o periadă de maxim 12 luni de bursa Erasmus, fie de studiu, fie de plasament/ ciclu de învățământ)
- sa vorbească o limba de circulatie internatională si să poată dovedi acest lucru printr-un document emis de o institutie autorizată;
- să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
- să aibă cetaţenie română;

2017 - Arte Vizuale Oradea