Galerie LV

074_slide03

Locuri de cazare

 

 

Vă informăm că după finalizarea procedurii de cazare în căminele Universităţii din Oradea, mai sunt locuri disponibile pentru anul universitar 2016-2017 (în căminele C1, C2 şi C3). Prin urmare se va organiza o nouă sesiune de cazare în căminele Universităţii din Oradea. Astfel, până la data de 13.10.16  toţi studenţii care doresc să se cazeze în căminele universităţii pot să îşi depună cerere de cazare la secretariatul facultăţii. Comisia de cazare pe facultate va transmite lista cu studenţii doritori la Comisia de cazare a universităţii până în data de 14.10.16, ora 12.00.  După analiza, repartiţia solicitărilor pe cămine şi validarea listelor, Comisia de cazare pe universitate va transmite facultăţilor listele cu studenţii care au primit cazare în limita locurilor disponibile. Listele vor fi publicate pe www.uoradea.ro la secţiunea Info studenţi/cazare, la avizier şi pe site-urile facultăţilor. Începând cu data de 17.10.16, studenţii care sunt pe liste se pot prezenta la căminele unde au fost repartizaţi  pentru cazare.

2017 - Arte Vizuale Oradea