Galerie LV

042_slide03

Erasmus 2018 cadre didactice

 

 

În data de 02.07. 2018, ora 13 în Aula Facultății de Arte a avea loc selecţia cadrelor didactice pentru mobilități în cadrul programului ERASMUS+, pentru anul universitar 2018–2019.

Dosarul pentru selecție va conţine următoarele documente:

-Fişa Individuală
-CV (format Europass, fără lista publicațiilor);
-Copie după actul de identitate;
-Cod IBAN – Banca Transilvania (după selecție)
-Programul de lucru (Anexa 1) aprobat de ambele părţi (copie sau original);
https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Selec%C8%9Bii?structure=3

Criterii specifice de eligibilitate:

-Cunoştinţe de limbă engleză, franceză, maghiară, după caz
-Activitatea profesională şi ştiinţifică
-Dosarul de selecție complet
Rezultatele selecției vor fi afişate în ziua următoare selecției la avizierul aflat la parterul instituției. Eventualele contestaţii se pot depune în 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
Mai multe pe site-ul Universității Oradea la Relatii Internationale
https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Personal?structure=3

2019 - Arte Vizuale Oradea