Galerie LV

050_slide03

Informatii

 

În atenția cadrelor didactice,
În data de 28 iunie 2017, ora 10 în sala S17 sau cabinetul d-nei Decan va avea loc selecţia cadrelor didactice pentru programul ERASMUS+, pentru anul universitar 2017–2018.

Dosarul pentru selecție va conţine următoarele documente:
-Fişa Individuală
-CV (format Europass, fără lista publicațiilor);
-Copie după actul de identitate;
-Cod IBAN – Banca Transilvania;
-Programul de lucru (Anexa 1) aprobat de ambele părţi (copie sau original);

https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Selec%C8%9Bii?structure=3

Criterii specifice de eligibilitate:
-Cunoştinţe de limbă engleză, franceză, maghiară, după caz
-Activitatea profesională şi ştiinţifică
-Dosarul de selecție complet
Rezultatele selecției vor fi afişate în ziua următoare selecției la avizierul aflat la parterul instituției. Eventualele contestaţii se pot depune în 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
Mai multe pe site-ul Universității Oradea la Relatii Internationale
https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Personal?structure=3

 

Regulament cadru de organizare si functionare al consiliului Facultatii de Arte

Instructiuni pentru deplasarea la locul de munca

Tematici pentru apararea impotriva incendiilor

Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice universitatii.

2017 - Arte Vizuale Oradea