Galerie LV

051_slide03

Galerie LH

011_slide03 056_slide03

Finalizare studii

 

 Data cursului festiv 2016: 7 iunie, ora 17, Teatrul de Stat Oradea. Papirusul se poate descarca de aici.

 

 

Examen finalizare studii februarie 2016

 

Planificarea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Arte, Departamentul de Arte Vizuale, SESIUNEA FEBRUARIE 2016

Examenul se va desfăşura conform metodologiei în vigoare în anul universitar 2014-2015.
Înscrieri: 15-20.02.2016

Licenţă:
Proba 1: data examinării:24.02.2016 ora 9-16 cu pauza de masǎ ora 12 -13
Proba 2: data examinării:25.02.2016  ora 9-14

Master:
Proba 1:data examinării:24.02.2016  ora19-12
Proba 2:data examinării:24.02.2016  ora 13-16

 

 DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ 2016

(↓ Master)

 

Metodologia in format pdf: pdf

 

II.2. Conţinutul probelor

II.1.1.A. Program de studii: ARTE PLASTICE-PICTURĂProba 1. Compozitie pentru pictura – probă practică.Proba 2. Susţinerea publică a lucrării de diplomă:               Proiect de creaţie pictură –tema la alegere (expozitie pictura)Data desfăsurării probelor:Proba 1. Compoziţie pentru pictură

Data examinării: 11.07.2016, ora 9-16 cu pauza de masǎ ora 12 -13

Proba 2 Susţinerea lucrării de licenţă

Data examinării: 12.07.2016, ora 9-15

Expoziţia se face in intervalul 04-09.07. 2016

II.1.1.B. Program de studii: DESIGNProba 1. Comunicare vizualăProba 2. Susţinerea publică a lucrării de licenţă care poate fi:               a. Design de produs:- Proiect de diplomă- Macheta proiectului

- Planşe de prezentare

            b. Design Grafic:

- Proiect de diplomă

- Macheta proiectului

- Planşe de prezentare

            c. Design ambiental:

- Proiect de diplomă

- Macheta proiectului

- Planşe de prezentare

 

Data desfăsurării probelor:

Proba 1. Comunicare vizuală

Data examinării: 11.07.2016, ora 9-16 cu pauza de masǎ ora 12 -13

Proba 2 Susţinerea lucrării de licenţă

Data examinării: 12.07.2016, ora 9-15

Nota finală a Examenului de Licenţă este media notelor obţinute la cele doua probe.

Expoziţia lucrărilor de licenţă se face in intervalul 12.07-12.08. 2016

II.1.1.C. Program de studii: ARTE DECORATIVEProba 1. Explorari compozitionale pentru artele textile;Proiectarea obiectului de serie (tapiserie, imprimeu, modă)Proba 2. Susţinerea publică a lucrării de licenţă:               Lucrare/ prototipuri transpuse in material conform specializării.- Ansamblu de lucrări cuprinzând:

-Mini colecţie de produse – obiect, ilustrând evoluţia de la simplu la  complex, cu accesoriile specifice (acolo unde este cazul);

- Portofoliu artistic de prototipuri – proiecte

- Compoziţie – unicat artistic si propunere de amplasare a proiectului nîntr-un spaţiu ambiental.

Cu excepţia portofoliului de proiecte, toate lucrările vor fi transpuse în material definitiv, conform specializării imprimeuri sau design vestimentar).

 

Data defăsurării probelor:

Proba 1. Explorari compozitionale pentru artele textile.

Data examinării: 14.07.2016, ora 9-16 cu pauza de masǎ ora 12 -13

Proba 2 Susţinerea lucrării de licenţă

Data examinării: 15.07.2016, ora 9-15

 

Expoziţia se face in intervalul 6-10.07. 2015

II.1.1.D Program de studii: MODĂ-DESIGN VESTIMENTARProba 1. Explorari compozitionale in design vestimentar;Proba 2. Susţinerea publică a lucrării de licenţă:               Lucrare/ prototipuri transpuse in material conform specializării.- Colecţie vestimentară- Portofoliu artistic de prototipuri – proiecte

Cu excepţia portofoliului de proiecte, toate lucrările vor fi transpuse în                                material definitiv.

 

Data defăsurării probelor:

Proba 1. Explorari compozitionale in design vestimentar.

Data examinării: 14.07.2016, ora 9-16 cu pauza de masǎ ora 12 -13

Proba 2 Susţinerea lucrării de licenţă

Data examinării: 15.07.2016, ora 14 – 20 prezentarea se face in power point

 

Prezentarea de modă se face in intervalul 4-9.07. 2016

 

II.1.2 NOTAREA

Examenul de licenţă se încheie cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare

fiind 6,00. Media examenului de licenţă se stabileste ca media aritmetică, cu două zecimale, a

celor două probe. Nota fiecărei probe este media notelor acordate de membrii comisiei. Pentru proba 2, nota se acordă de către comisie, pornind de la recomandarea conducătorului ştiinţific, pe baza analizei lucrării de licenţă şi a prezentării ei de către candidat. Rezultatele examenelor se aduc la cunostinţă candidaţilor prin afisare în cel mult 48 ore de la încheierea probei.

 

II.1.3 BAREM DE EVALUARE

Pentru proba 1. Temele pentru proba 1 sunt formulate de comisie

La toate specializările se va avea în vedere:

- răspunsul la tema dată 3 pct.
- capacitatea de analiză si sinteză 2 pct.
- originalitatea abordării temei 2 pct.
- acurateţea redactării si exprimării ideilor 2 pct.
- din oficiu 1 pct.
Total 10 pct.

Pentru proba 2

La toate specializările se va avea în vedere:

- actualitatea temei 2 pct.
- capacitatea de analiză si sinteză 2 pct.
- originalitatea abordării temei 3 pct.
- acurateţea redactării si exprimării ideilor 2 pct.
- din oficiu 1 pct.
Total 10 pct

 

         

 

FINALIZARE STUDII MASTERAT

METODOLOGIA organizării şi desfăşurării examenului de DISERTAŢIE pentru absolvenţii studiilor universitare de MASTERAT

 

Examenul de disertaţie pentru absolvenţii studiilor universitare de masterat dincadrul Facultăţii de Arte – departamentul Arte Vizuale:Examen de dizertație: Prezentarea și susținerea proiectului de creație artisticăPrezentarea și susţinerea publică a lucrării de disertaţie-proiect artistic pe o temă aleasă de candidat;-susținerea teoretică a proiectului artistic (lucrarea scrisă trebuie să aibă minimum 50 de pagini)

 

 

DESFĂŞURAREA PROBELOR 
            Programul de studii PICTURĂ ŞI MULTIMEDIA,Prezentarea lucrărilor practice si susţinerea publică a dizertaţiei – perioada 13.07.2016.Notă: Fiecare candidat are la dispoziţie 20 minute pentru a prezenta sintetic textul dizertaţiei, răspunde observaţiilor și eventualelor întrebări ale membrilor comisiei.Data desfăsurării probelor:Examen de dizertație:

            Prezentarea și susținerea proiectului de creație artistică

            data: 13.07.2016 ora 9-16

            Expoziţia se face în intervalul 04-09. 07. 2016

            Programul de studii SCULPTURĂ ŞI AMBIENT,Prezentarea lucrărilor practice și susţinerea publică a dizertaţiei – perioada 14.07.2016.Notă: Fiecare candidat are la dispoziţie 20 minute pentru a prezenta sintetic textul dizertaţiei, răspunde observaţiilor și eventualelor întrebări ale membrilor comisiei.Data desfăsurării probelor:Examen de dizertație:

            Prezentarea și susținerea proiectului de creație artistică

            data: 14.07.2016 ora 9-16

            Expoziţia se face în intervalul 04-09. 07. 2016

VII. NOTAREAExamenul de dizertaţie se încheie cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovarefiind 6,00. Nota se acordă de către comisie, pornind de la recomandarea conducătoruluistiinţific, pe baza analizei lucrării de dizertaţie si a prezentării ei de către candidat.Media examenului de dizertaţie se stabileste ca media aritmetică, cu două zecimale, aacestor note acordate de membrii comisiei. Rezultatele examenelor se aduc la cunostinţă

candidaţilor prin afisare în cel mult 48 ore de la încheierea probei.

 

VIII. BAREM DE EVALUARELa ambele specializări se va avea în vedere:- actualitatea temei, documentării și calitatea execuţiei lucrării practice 2- capacitatea de analiză și sinteză 2- originalitatea abordării temei 3- acurateţea redactării și exprimării ideilor 2

- din oficiu 1

- Total (puncte)10

IX. DISPOZIŢII FINALE- Lucrarea de licenţă precum şi cea de dizertaţie, constând din lucrare practică (o treime) şi un text redactat cu suport imagistic, rămâne în arhiva departamentului. Dacă proiectul conţine două lucrări practice una dintre cele două rămâne în custodia departamentului. Dacă proiectul conţine o singură lucrare ea rămâne în întregime în arhiva departamentului. Perioada de păstrare a lucrărilor în cadrul departamentului este de doi ani după care lucrările pot fi predate absolvenţilor pe bază de cerere.

Sesiunea de examene de finalizare a studiilor – sesiunea septembrie 2016:

Programele de studiu licenţăProba I: Verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (în funcţie de fiecareprogram de studiu)Data examinării la toate programele de studiu licenţă:12.09.2016 ora 09 – 17:00 cu pauză de masă de la ora 12 – 13:00Proba 2. Susţinerea lucrării de licenţă

Data examinării la toate programele de studiu licenţă:

13.09.2015 ora 9-12

Programele de studiu masterData examinării la toate programele de studiu master:13.09.2016 ora 09 – 17:00 cu pauză de masă de la ora 12 – 13:00

 

Aprobat în:

Ședinţa de Consiliu a Departamentului de Arte Vizuale din data de 23.03.2016

Ședinţa de Consiliu a Facultăţii de Arte din data de 15.04.2016.

 

2017 - Arte Vizuale Oradea