Galerie LV

045_slide03

Informatii

 

[2017.05.24]

Calendarul de plata al burselor sem II, an univ. 2016 – 2017

Bursele corespunzatoare lunilor februarie, martie, aprilie,mai  2017 (semestrul II, an universitar 2016 – 2017) vor fi platite inurmatorul interval:
24 mai – bursele aferente lunii februarie;
25 mai – bursele aferente lunii martie;
26 mai – bursele aferente lunii aprilie;
29 mai – bursele aferente lunii mai.
Studentii beneficiari de burse sunt rugati sa se asigure ca au comunicat
secretariatului facultatii contul bancar in care bursele vor fi virate

 

[2017.04.26]

Tabere studențești 2017  pdf

[2017.02.26]

Burse semestrul II.

In conformitate cu art. 16 din Regulamentul de acordare a burselor – ” Art. 16 Pentru  obţinerea burselor  sociale,  studenţii depun actele justificative  menţionate la art.15,  în  termen de  15  zile de  la  începerea semestrelor, la secretariatele facultăţilor”, va informam ca studentii pot depune dosarele pentru a beneficia de bursa sociala la secretariatele facultatilor pana la data de 13.03.2017.
Suma alocata pentru fondul de burse va fi transmisa de catre Direcţia Economică si repartizata pe facultăti de catre Comisia de burse a Universitatii, dupa care Prorectorul S.S.V. va inainta o adresa catre facultati cu fondul de burse alocat pentru semestrul II, an universitar 2016 – 2017 precum si data pana la care vor fi transmise listele finale cu studenţii beneficiari de burse.

 

[2017.02.26]

OTL semestrul II.

 

Va comunicam ca studentii pot depune cererile pentru a beneficia deabonament gratuit la transportul in comun (OTL), pentru sem. II, anuniv. 2016 – 2017 la secretariatele facultatilor.

In acest sens precizam:
- Studenţii beneficiari trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani şi săfie înscrişi la cursuri de zi;
- Studenţii în vârstă de până la 26 ani de la forma de învăţământ IF,care nu vor obtine gratuitate a transportului în comun, beneficiază de oreducere de 50% conform H.C.L. 73 din 12.02.2015;
- Preţul unui abonament lunar cu reducere 50% pentru studenţi, cuvalabilitate pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L.nr. 327/25.04.2013.

Suma alocata pentru fondul OTL urmeaza a fi transmisa de catre Direcţia Economică a Universităţii din Oradea, dupa care Prorectorul S.S.V. va inainta o adresa catre facultati cu fondul OTL alocat pentru semestrul II, an universitar 2016- 2017 precum si data pana la care vor fi transmise listele finale cu studenţii beneficiari ai abonamentelor OTL gratuite.

Mentionam ca studentii orfani sau din centrele de plasament  beneficiaza de subventionarea 100% din bugetul local a abonamentelor OTL.Procedura privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant: pdf

 


2017 - Arte Vizuale Oradea