Galerie LV

037_slide03

Specializarea Design

 

header

 

 

Misiunea

In cadrul programului de studiu Design se urmăreşte formarea de specialişti în domeniul design-ului de produs industrial, ambiental şi de comunicare vizuală, sub îndrumarea unor cadre didactice cu experienţă în proiectarea şi promovarea produsului de serie.

Scopul cursurilor este să asigure însuşirea de către studenţi a metodelor de abordare a unui concept complex de proiectare, prin analiza sistemică a tuturor parametrilor ce conduc la proiectarea eficientă de produse în domeniu.

În acest fel se răspunde tuturor cerinţelor sociale, economice şi tehnice în domeniul designului atât în plan teoretic cât şi aplicativ, contribuind prin aceasta la circulaţia valorilor din domeniu, asigurând o continuitate viabilă şi o îmbinare adecvată între tradiţie şi inovaţie, prin adaptarea lor la cerinţele actuale.

2017 - Arte Vizuale Oradea