Galerie LV

040_slide03

Specializarea Design

 

header

 

 

Cadre didactice Design

 

Nume Specializarea cadrului didactic Discipline la programul de studiu Design adresa e-mail
Brad Sorin Ovidiu
asist. univ.
Licenţǎ Design
 • Bazele constructiei imaginii pt. design I
 • Bazele constructiei imaginii pt. design II
 • Comunicare vizuală I
 • Comunicare vizuală II
 • Comunicare vizuală III
 • Comunicare vizuală IV
 • Publicitate mediu  publicitar I
 • Publicitate mediu publicitar II
 • Studii de machetare V
 • Studii de machetare VI
 • Tehnicile artelor plastice şi decorative I
 • Tehnicile artelor plastice şi decorative II
 • Proiectarea jucariilor I
 • Proiectarea jucariilor II
 • Proiectarea mobilierului I
 • Proiectarea mobilierului II
 • Perspectiva-geometrie descriptiva pentru artele vizuale I
 • Perspectiva-geometrie descriptiva pentru artele vizuale II
 • Proiectare tehnologica pentru design I
 • Proiectare tehnologica pentru design II
 • Bazele proiectarii pentru design I
 • Bazele proiectarii pentru design II
sorin_brad@yahoo.com
Chiriac Aurel
prof. univ.
Licenţǎ Istoria artei
 • Istoria artei I
 • Istoria artei II
 • Istoria artei universale şi româneşti I
 • Istoria artei universale şi româneşti II
Cimpian Felicia Elena
conf. univ.
Licenţǎ Pedagogia artei
Dr. Arte Plastice
 • Bazele constructiei imaginii pt. design I
 • Bazele constructiei imaginii pt. design II
 • Bazele desenului artistic pentru design I
 • Bazele desenului artistic pentru design II
 • Compoziţie bi si tridimensională pentru design I
 • Compoziţie bi si tridimensională pentru design II
 • Comunicare vizuală I
 • Comunicare vizuală II
 • Comunicare vizuală III
 • Comunicare vizuală IV
 • Proiectare de ambient I
 • Proiectare de ambient II
 • Publicitate mediu publicitar I
 • Publicitate mediu publicitar II
 • Studii de machetare V
 • Studii de machetare VI
 • Studiul culorii pentru design I
 • Studiul culorii pentru design II
 • Tehnicile artelor plastice şi decorative I
 • Tehnicile artelor plastice şi decorative II
 • Tehnici de reprezentare pentru design I
 • Tehnici de reprezentare pentru design II
elena.felicia@ yahoo.com
Costean Norbert Gheorghe
asist. univ.
Licenţǎ Design
 • Bazele desenului artistic pentru designI Bazele desenului artistic pentru design II
 • Compoziţie bi si tridimensională pentru design I
 • Compoziţie bi si tridimensională pentru design II
 • Practica si cercetare in design I
 • Proiectare de ambient II
 • Proiectare de ambient II
 • Studiul culorii pentru design I
 • Studiul culorii pentru design II
 • Tehnici de reprezentare pentru design I
 • Tehnici de reprezentare pentru design II
 • Design de ambient exterior I
 • Design de ambient exterior II
 • Design de ambient interior I
 • Design de ambient interior II
 • Studiul culorii pentru design I
 • Studiul culorii pentru design II
 • Perspectiva-geometrie descriptiva pentru artele vizuale I
 • Perspectiva-geometrie descriptiva pentru artele vizuale II
 • Proiectare de produs industrial I
 • Proiectare de produs industrial II
 • Design de produs I
 • Design de produs II
norbi.costean @gmail.com
Gaie Stefan
lect. univ.
Licenţǎ Filosofie
Dr. Istorie-Filosofie
 • Estetica artelor vizuale I
 • Estetica artelor vizuale II
stgaie@yahoo.com
Maries Gheorghe Radu Emil
conf. univ.
Licenţǎ chimie
Dr.  inginerie Chimicǎ
 • Materiale composite. Aplicatii pentru design I
 • Materiale composite. Aplicatii pentru design II
 • Materiale plastice-aplicatii pentru design I
 • Materiale plastice-aplicatii pentru design II
 • Proiectare sisteme de asamblare I
 • Proiectare sisteme de asamblare II
 • Tehnologii de prelucrare a maselor plastice I
 • Tehnologii de prelucrare a maselor plastice II
 • Legislatia proprietatii intelectuale si a dreptului de autor III
 • Legislatia proprietatii intelectuale si a dreptului de autor IV
maries.radu@rdslink.ro
Mihele Georgeta
lect. univ.
Licenţǎ Litere
Dr. Litere
 • Limba moderna I
 • Limba moderna II
 • Limba moderna III
 • Limba moderna IV
ioan_mihele@yahoo.com
Pantea Ioan prof. univ. Licenţǎ Mechanic –tehnologia construcţiilor de maşini
Dr. inginerie industrialǎ
 • Proiectare de produs industrial I
 • Proiectare de produs industrial II
 • Bazele proiectarii pentru design I
 • Bazele proiectarii pentru design II
 • Proiectare tehnologica pentru design I
 • Proiectare tehnologica pentru design II
 • Perspectiva-geometrie descriptiva pentru artele vizuale I
 • Perspectiva-geometrie descriptiva pentru artele vizuale II
 • Perspectiva-geometrie descriptiva  III
 • Perspectiva-geometrie descriptiva IV
 • Design de produs I
 • Design de produs II
 • Proiectarea mobilierului I
 • Proiectarea mobilierului II
ipantea@uoradea.ro
Pantea Teodor Radu lect. univ. Licenţǎ industrie alimetarǎ
Dr. Istorie
 • Bazele comunicarii vizuale I
 • Bazele comunicarii vizuale II
 teodor.pantea@ gmail.com
Porumb Camelia Luminita lect. univ. Licenţǎ Electrotehnicǎ şi informaticǎ
Dr. Inginerie electricǎ
 • Bazele editarii imaginii digitale pentru design I
 • Bazele editarii imaginii digitale pentru design II
 • Prelucrarea imaginii pe computer I
 • Prelucrarea imaginii pe computer II
 camelia_porumb@ yahoo.com
Roman Marius asist. univ. Licenţǎ Informaticǎ
 • Bazele editarii imaginii digitale pentru design I
 • Bazele editarii imaginii digitale pentru design II
 mroman_05@ yahoo.com

Director departament: conf.univ.dr. Gabriela-Diana Bohnstedt Gavrilas
e-mail: gavrilas@uoradea.ro

2019 - Arte Vizuale Oradea