Galerie LV

037_slide03

Pictura

 

header

 

 

Misiunea

Misiunile specializării Pictură sunt de ordin didactic şi de cercetare artistică, misiuni îndeplinite în cadrul atelierelor de creaţie, al catedrei de arte plastice, şi coordonate de colectivul cadrelor didactice pe disciplinele de specialitate.

De asemenea specializarea Pictură are şi următoarele misiuni:

- misiunea de a forma specialişti de performanţă în domeniul picturii, buni practicieni, sub îndrumarea unor profesionişti de înaltǎ calificare cu o bogată experienţă în ceea ce priveşte actul de creaţie şi comunicarea vizuală.
- misiunea de a forma deprinderi cognitive specifice creaţiei artistice prin însuşirea de către studenţi a metodelor de abordare a imaginii picturale, atât în ceea ce priveşte dimensiunea conceptuală cât şi cea tehnică.
- misiunea de a forma deprinderi de concepere, dezvoltare şi expunere coerentă a unui proiect pictural funcţional atât din punct de vedere conceptual cât şi din punct de vedere plastic.
- misiunea de a forma deprinderi în măsură de a răspunde atât unor nevoilor sociale pragmatice specifice domeniului picturii, prin dezvoltarea unui registru variat de aptitudini tehnice cât şi unor

nevoi culturale specifice artei contemporane.
- misiunea de a forma deprinderi ce provoacă o atitudine interogativ-critică în strategia şi tactica abordării unor teme ce presupun o variate conexiuni interdisciplinare precum şi identificarea relaţiilor de determinare între acestea.
- misiunea de a forma deprinderi reflexive şi autoreflexive pertinente cu privire la contextul socio-cultural contemporan precum şi al raportării acestuia la domeniul picturii.
- misiunea de a forma o atitudine de cercetare permanentă şi critică asupra tuturor noutăţilor apărute pe plan naţional sau internaţional în domeniu.

Prin aceste misiuni se pregăteşte atât inserţia dimensiunii plastice în planul social cât şi rezonarea funcţională a actului de creaţie cu registrul cultural. Este importantǎ astfel contribuţia la formarea noilor valori ale artei româneşti şi universale.

Se asigurǎ totodată o continuitate viabilă, o îmbinare adecvată între tradiţie si inovaţie, între experienţă naţională şi universală, o integrare corespunzătoare a cercetării artistice româneşti în contextul internaţional.


Competenţe profesionale:

 •  Formarea de abilităţilor tehnice în domeniul picturii de şevalet şi celorlalte genuri; relaţionarea registrul picturii tradiţionale şi reevaluarea acestuia.
 •   Asigurarea unei cunoaşteri complexe a limbajului pictural contemporan.
 •   Cunoaşterea capacităţilor şi vocaţiei expresive, a materialelor cu care se operează în cadrul elaborării discursului plastic pictural.
 •   Cunoaşterea detaliată a tehnicilor, tehnologiilor şi instrumentarului specific exprimării picturii de şevalet şi tehnicilor contemporane multimedia .
 • Competenţe formative şi de creativitate cu scopul de a facilita capacitatea imaginativă, inovaţia artistică.
 •   Cunoştinţe de construcţie, arhivare şi operare cu baze de date specifice comunicării vizuale.

Domenii de inserţie pe piaţa muncii:

 •  artist plastic profesionist
 • cadru didactic în domeniul arte vizuale
 • consevare-restaurare în domeniul picturii
 •   designer de produs pentru lucrări din lemn, piatrǎ, metal şi amenajări interioare
 • domenii adiacente în instituţii de culturǎ (muzee, teatre, fundaţii culturale s.a.)
2017 - Arte Vizuale Oradea