Sculptura

Galerie LV

041_slide03

Galerie LH

020_slide03 027_slide03

Sculptura

header

 

 Misiunea

Proiectul didactic si de cercetare a specializarii în sculptura urmareste ca, la finalul studiilor de 3 ani (ciclul I de studii universitare de licenta) si 2 ani (ciclul II de studii universitare de masterat), absolventul sa-si însuseasca, la un nivel profesionist limbajul de expresie plastica. Sunt studiate morfologia si sintaxa limbajului în artelor vizuale, în special sculptura. Se vor dezvolta aptitudini creative, si însusirea tehnicilor de lucru specifice sculpturii si instalatieide arta.

Sectia sculptura are în vedere, prin programul didactic si de cercetare, formarea de specialisti cu deschidere spre actul de creatie si cercetare în domeniul artelor vizuale ale momentului actual.Un alt obiectiv al ariei curriculare este acela de a oferi cursantului posibilitatea de a-si însusi cunostinte tehnico-practice care sa-i deschida posibilitati mai largi de integrare pe piata muncii si în domenii conexe creatiei artistice.

 

2017 - Arte Vizuale Oradea