Sculptura

Galerie LV

073_slide03

Galerie LH

002_slide03 066_slide03

Sculptura

 

header

 

 

DESEN PENTRU SCULPTURĂ

Oferă cunoştinţe teoretice de operare cu elemente fundamentale de  limbaj vizual  specific exprimării în  desenul pentru sculptură şi alte forme tridimensionale, la nivel morfologic, sintactic şi expresiv.
Cursul urmăreşte înţelegerea desenului ca şi reprezentare plastică a realităţii concrete, obiectuale, ca formă de reprezentare plastică a imaginarului.
Realizarea unităţii de expresie a desenului, redarea caracterului formal a elementelor desenate expresia stilului  plastic a creaţiei artistice în sculptură.

STUDIUL FORMEI ŞI VOLUMULUI PENTRU SCULPTURĂ

Oferă cursanţilor un complex de cunoştinţe necesare exprimării într-un mod profesionist în limbajul specific reprezentării în trei dimensiuni.
Deprinderi de lucru cu materialele si uneltele specifice sculpturii.

STUDIUL MODELAJUL PENTRU SCULPTURĂ

Oferă cunoştinţe de construcţie şi operare cu elemente specifice modelajului, în scopul transpunerii din plan ideatic în lucrare de artă sculpturală. Acestea vor  integra în conţinut atât forma tridimensională cât şi valoarea ei estetică.

STUDIUL COMPOZIŢIEI PENTRU SCULPTURĂ

Presupune studiul limbajului specific sculpturii, cunoştinţe teoretice de operare cu elemente fundamentale de  limbaj vizual.  Accesează exersarea exprimării creative în forme tridimensionale la nivel morfologiei şi sintaxei, precum şi dezvoltarea abilităţilor de  construcţie şi operare cu elemente specifice a registrului ideatic al operei de artă ce face obiectul sculpturii.
Se  integrează în conţinutul cursului  studiul formei tridimensionale cât şi valoarea ei estetică, de configurare şi structurare a spaţiului plastic, de construcţie a unui discurs plastic personalizat.

EXPLORĂRI COMPOZIŢIONALE

Studiul posibilităţilor de exprimare creativă în conformitate cu tendinţele artei contemporane ce trebuie să asigure absolventului, la finalizarea studiilor, capacitatea de a realiza un program personal de cercetare în domeniul sculpturii.

TEHNICA PRELUCRĂRII MATERIALULUI LEMNOS

Urmăreşte cunoaşterea specificităţii diferitelor esenţe de lemn în scopul operării în modul optim de exprimare în limbajul  sculptural şi a compatibilităţii acestora în cadrul elaborării discursului plastic.
Cunoaşterea capacităţilor şi posibilităţilor expresive a materialelor cu se care operează în cadrul elaborării discursului plastic. Cunoaşterea detaliată a tehnicilor, tehnologiilor şi instrumentarului specifice sculpturii în lemn.

SCULPTURA MONUMENTALĂ

Studiază posibilităţile de interferenţă a spaţiului public (piaţă, parc, spaţiu interior etc.) cu forme sculptural/monumentale, figurative sau abstracte.

TEHNICI DE TRANSPUNERE ÎN SCULPTURĂ

Cunoaşterea materialelor specifice operării cu ajutorul limbajului vizual şi a compatibilităţii acestora în cadrul elaborării discursului plastic. Cunoaşterea capacităţilor şi posibilităţilor expresive a materialelor cu se care operează în cadrul elaborării discursului plastic. Cunoaşterea detaliată a tehnicilor, tehnologiilor şi instrumentarului specific sculpturii.

MEDALISTICĂ

Oferă cunoştinţe pentru compunerea formelor figurative şi abstracte pe o suprafaţă plană în vederea realizării plachetelor memoriale, a medalioanelor, a medaliilor, a monedelor, prin corelarea dintre elemente de limbaj plastic şi textul aferent.

SCULPTURA DE AMBIENT ŞI FOR PUBLIC

Oferă cunoştinţe teoretice şi practice de configurare şi structurare a spaţiului plastic în vederea articulării unor ambiente interioare şi exterioare, cu forme tridimensionale figurative sau abstract/spaţiale, fântâni arteziene, forme decorative, în armonie cu arhitectura unui spaţiu dat.

MATERIALE, PROCESE, TEHNICI ŞI TEHNOLOGIE PENTRU SCULPTURĂ

Transpunerea formelor tridimensionale în materialele sculpturii clasice (ipsos, lemn, metal, piatră) şi în materiale moderne (polistiren, răşini sintetice, sticlă, plexiglas, etc) cu ajutorul uneltelor specifice sculpturii (eboşoare, dălţi pentru piatră, dălţi pentru lemn, ciocane, polizoare orizontale (“flex”), fierăstraie mecanice (“drujbă”), decupir, şlefuitoare, aparate de sablare, etc.

SCULPTURĂ, COMPOZIŢIE, INSTALAŢIE

Această disciplină este de fapt un concept nou, contemporan care introduce un studiu interdisciplinar  prin care graniţele dintre specializări sunt diluate. Disciplina presupune folosirea unor tehnologii diverse, specifice unor domenii colaterale cum ar fi: arhitectura, scenografia, teatrul, culoarea, arta video, filmul de animaţie, şi corelarea acestora cu mijloace de expresie plastică specifice sculpturii.
Se urmăreşte configurarea şi structurarea spaţiului plastic, pentru construcţia unui discurs estetic personalizat prin realizarea de lucrări din domeniul instalaţiei de artă.

INTERMEDIA – MULTIMEDIA

Este un curs interdisciplinar care face conexiuni variate, conexiuni interdisciplinare precum şi identificarea relaţiilor de determinare între acestea.
Are misiunea de a forma deprinderi reflexive şi autoreflexive din perspectiva arealului propriu sculpturii  cu privire la contextual socio-cultural contemporan.

COMUNICĂRI ŞI LIMBAJ VIZUAL

Oferă cursanţilor un studiu de semiotică şi hermeneutică al limbajului vizual, atât în domeniul sculpturii cât şi în cel interdisciplinar pe care îl propune instalaţionismul şi multimedia.
Studiu  are ca scop  o înţelegerea superioară a comunicării prin semne, simboluri, gestică, mişcare, conducând la deschiderea unei palete complexe a exprimării plastice.

STUDIUL CULORII

Studiul culorii la secţia sculptura deţine un rol important in contextul artelor contemporane.
Sculptura dincolo de forma estetica tridimensională pentru transmiterea mesajului estetic poate utiliza culoarea.
Se studiază raportul dintre volum si culoare în relaţie cu locul de expunere al obiectului sculptural.

FOTO ART

Presupune cunoaşterea operaţiei de captură foto şi video, construcţia estetică a imagini foto-video, a asamblajului şi procesării imaginii digitale / video.
Crearea unei imaginii fotografice viabile din punct de vedere estetic, cromatic şi compoziţional. Relaţionarea între imaginea reală şi imaginea picturală în scopul îmbogăţirii limbajului  plastic.

^

2017 - Arte Vizuale Oradea