Galerie LV

048_slide03

Design de obiect: modă și ambient

 

header

 

 

Misiunea şi obiective:

Misiunea programului de studiu Design de obiect: modă și ambient este aceea de continuare şi completare  a studiilor la un nivel aprofundat destinat studenţilor care vor să se specializeze în domeniul design, arte decorative și modă, cu spaţiul ambiental raportat la noile tehnologii şi tehnici de transformare a imagiinii. Se  studiază interactivitatea, dimamica relaţiei dintre  planul “in concreto”  şi cel virtual la nivel practic, iar la nivel teoretic se urmăreşte dezvoltarea creativităţii şi cunoşterea diferitelor teorii contemporane estetice asupra imaginii cu scopul de a se finaliza proiecte artistice cu valore estetică în contextul artei contemporane.

Obiective generale:

  • asigurarea unei pregătiri profesionale de un nivel înalt pentru absolvenţi de licenţă atât din punct de vedere al pregatirii teoretice, cât şi prin crearea condiţiilor de desfăşurare a practicii de specialitate;-         pregătirea cadrului necesar înţelegerii cerinţelor comunităţii pentru a deveni buni specialişti în domeniul artelor vizuale;
  • pregătirea absolvenţilor pentru posibilitatea de a se integra în comunitatea artistică naţională şi internaţională;
  • stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică prin organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice locale, coordonate de Facultatea de Arte Vizuale.
  •  participarea la sesiuni naţionale şi internaţionale a cadrelor didactice cât şi a studenţilor  printr-o activitate artistică de calitate
  •  pregătirea absolvenţilor pentru domeniile profesionale care necesită cunoaşterea artei tradiţionale în complementaritate cu noile tehnici contemporane multimedia (reclamă publicitară, imagine contemporană, ambient)
  • pregătirea absolvenţilor pentru a profesa în structura  educaţională conform cerinţelor actuale ale învăţământului.

Obiective  specifice

  • aprofundarea limbajul specific domeniului artelor plastice şi aprofundarea tehnicilor contemporane multimedia;-         perfecţionarea abilităţilor tehnice specifice domeniul artelor vizuale;-         construirea unor abilităţi de articulare şi comunicare a conceptelor specifice disciplinei;
  • conştientizarea mecanismelor de funcţionare şi a procedurilor operaţionale din câmpul profesional specific, precum şi din practica artistică actuală;
  • dobândirea şi afirmarea creativităţii, a inovaţiei şi a capacităţii de reflecţie critică.
2019 - Arte Vizuale Oradea