Galerie LV

067_slide03

Masterat Pictură şi Multimedia

 

header

 

 

Discipline predate în cadrul masteratului:

- Pictură şi societate în epoca modernă şi contemporană
- Imagine şi imaginar
- Pictură şi ambient
- Pictură şi experiment
- Tehnici multimedia în artele vizuale
- Regia câmpului vizual
- Teorii şi documente ale artei moderne şi contemporane
- Concepte de instalaţionism în arta contemporană

1. Pictură şi societate în epoca modernă şi contemporană

– sem. I, II, III, IV

Prof.univ.dr. Seriogea Aurel Chiriac
·  Dezvoltarea cunoştinţelor privind evoluţia societăţii umane în epocile modernă şi contemporană.
·  Utilizarea de concepte şi explicaţii din domeniul istoriei artelor plastice şi sociologiei artei

2. Imagine şi imaginar

– sem. I, II, III, IV

· Studiul prezentei discipline oferă un cadru sistematic de informaţii asupra unui binom conceptual extrem de important al educaţiei vizuale. Situata intre sensibil si inteligibil, imaginea este dinamizată de o energie psihică numită imaginară . Relaţionarea imaginii/ imaginar , descifrarea raporturilor psihomentale ale subiectului cu alteritatea facilitează comprehensiunea producţiilor ficţional estetice.
· Complexitatea duetului imagine/imaginar presupune o abordare din perspectiva multidisciplinară şi transdisciplinară-de psihanaliza creativităţii, la teoriile limbajului si antropologia culturală.

3. Pictură şi ambient

- sem.  I, II, III, IV

Conf. Univ. dr. Ramona NovicovMester Cantemir – seminarii

· Dezvoltarea cunoştinţelor privind Ambientul  şi pictura privit din perspectiva  neoavangardei,  postmodernitatii în epocile modernă şi contemporană.
· Utilizarea de concepte şi explicaţii din domeniul istoriei artelor plastice arhitectura ambient –pictură.
· Utilizarea metodelor de cercetare specifice istoriei artei, esteticii, artelor vizuale şi sociologia artei.

4. Pictură şi experiment

- sem. I, II, III, IV

Conf. Univ. dr. Gabriela Diana Gavrilaş

· Crearea unui fundament teoretic şi practic legat de tehnologiile vizuale moderne care să mărească competivitatea absolvenţilor în contextul răspândirii din ce în ce mai accentuate experimetului creativ în exprimarea artistică cu scopul de a face faţă  viziuni globaliste actuale
· Cunoaşterea picturii experimentale şi a conceptelor legate de acestea integrează in acelasi timp pe lângă pictura tradiţională si noi materiale, materialităţi care influenţează  in ultimile viziunea asupra esteticului asupra picturii
· Cunoaşterea atât a diferitelor moduri de abordare creativă ale acestor tehnici, cât şi conştientizarea efectelor acestora asupra individului  dar şi asupra mediului social.
· Integrarea cunoştinţelor acumulate în anii de pregătire artistică anteriori într-o viziune  amplă  care creează  o perspectivă lărgă privind pictura in corelaţie cu celelate domenii colaterale ale artelor vizuale, fotografie-video, sculptura, instalaţie cu mijloacelor multimedia actuale.
· Utilizarea  de către masteranzi a noilor tehnologiiin scopul elaborarii unui discurs plastic estetic complex,  in concordanţă cu necesităţile mediului social cultural actual
Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a integra în propria creaţie în mod practic c noile  tehnologiii de redactare a imaginii .

5. Tehnici multimedia în artele vizuale

– sem I, III,

Prof.univ.dr. Popescu Daniela

· Crearea unui fundament teoretic şi practic legat de tehnologiile vizuale moderne care să mărească competivitatea absolvenţilor în contextul răspândirii din ce în ce mai accentuate ale noilor media în exprimarea artistică pe plan naţional şi internaţional.
· Cunoaşterea tehnicilor şi a conceptelor legate de acestea, noi media apărute pe lângă cele tradiţionale pe scena artistică din ultimile decenii cu aplicabilitate directă în creaţia vizuală concretă.
·  Cunoaşterea atât a diferitelor moduri de abordare creativă ale acestor tehnici, cât şi conştientizarea efectelor acestora asupra individului  dar şi asupra mediului social.
· Integrarea cunoştinţelor acumulate în anii de pregătire artistică anteriori într-o viziune mai amplă creând o perspectivă lărgită privind propriul domeniu de activitate cu ajutorul mijloacelor multimedia.
· Conştientizarea de către studenţi al importanţei capacităţii de operare cu noile tehnici şi tehnologii pentru a fi capabili de o comunicare eficientă şi pentru a se putea implica cu mai multă uşurinţă în mediul socio-cultural.

6. Regia câmpului vizual

– sem I, II, III, IV

Lect. Univ. dr. Teofil Ioan Ştiop

· Fundamentarea înţelegerii cu privire la conceperea si organizarea functionala a spatiului vizual static si succesional, dinamic, in miscare.
· Desfăşurarea activităţilor de ordin creativ pe marginea relatiei dintre imaginea statica si imaginea succesionala.
· Dezvoltarea activitatilor de cercetare cu privire la varietatea potentialitatilor de organizare a campului vizual.
· Corelarea metodelor de organizare a campului vizual cu continutul ideatic propus.
·     Relationarea dintre caracterul specific disciplinei si profilul socio-cultural actual.
·  Activitatea de cercetare cu privire la crearea de formule funcţionale de compunere şi de concepere a unui spaţiu vizual cu scopul reuşitei comunicării unui mesaj emis cu ajutorul metaforei vizuale.

7. Teorii şi documente ale artei moderne şi contemporane

– sem I, II, III, IV

Lect. Univ. dr. Ştefan Gaie

· Să ofere masterandului cunoştinţele necesare înţelegerii contextului teoretic în care se dezvoltă arta modernă şi contemporană
· Să utilizeze concepte, modele, tipologii şi explicaţii proprii domeniului;

8. Concepte de instalaţionism în arta contemporană

- sem I, II, III, IV

Lect. Univ. dr.  Bone Rudolf

• Modalităţile de structurare a spaţiului plastic;
• Ponderea spaţială şi cea formală.
•  Modalităţi de asamblare artistică a obiectelor;
•  Serializare, etc;
La nivel profesional:
• Iniţierea studenţilor în domeniul artei instalaţioniste;
• Studierea principiilor de bază ale organizării spaţiului;
• Cunoaşterea şi exersarea modalităţilor de expresie, în funcţie de scopul (mesajul) urmărit;
•  Dezvoltarea creativităţii studenţilor;

9. Elaborarea lucrării de disertaţie

 
– sem, IV

 

2017 - Arte Vizuale Oradea